Copyright - Tout droits réservés - Alle rechten voorbehouden - Fabimpo - 2014
Raad, Hulp en Bijstand voor fiscale problemen indien :

U onmogelijk uw belastingen of BTW kan betalen
*

U een bezwaarschrift wil indienen betreffende uw aanslag maar niet weet hoe u te werk moet gaan

U een aanvraag wil indienen voor het verminderen of kwijtscheleden van nalatigheidsinteresten en boetes

Andere administratieve diensten in verband met de fiscus of BTW

                            
GA VERDER

*
Niet geldig voor bedrijven, verenigingen en morele personen
Conseils, Aide et Assistance en cas de problèmes fiscaux si :

Il vous est impossible de payer vos impôts ou votre TVA
*

Vous voulez introduire une réclamation par rapport à votre imposition et ne savez comment procéder

Vous aimeriez introduire une demande de suppression ou diminution des intérêts de retards et amendes

Autres services administratifs par rapport au fisc ou à la TVA                                      
CONTINUEZ

* Non valables pour sociétés, associations et personnes morales
Facilitateurs Administratifs Fiscaux - Fiscale Administratieve Bemiddelaars